Marka Tescil Süreçleri

Tescil süreci hem ticari markalar hem de hizmet işaretleri için aynıdır.

Marka Tescil ve Takip Süreçleri;

Yeni şirket kurulumu yapılacaksa marka adının ilgili sektörleri kapsayacak şekilde mal ve hizmet listesinin belirlenerek Türk Patent Kurumu veritabanında tescile uygunluk araştırmasının  yapılması, 

Tescile uygun Markanın ve markaya özgü bir logo çalışmasının tamamlanması, 

Başvuru evraklarının tamamlanarak başvuru numarasının alınması, 

Başvurudan sonra Türk Patent Kurumu tarafından verilebilecek marka red kararı, yayına itiraz, yeniden inceleme değerlendirme kurulu / yidk kararları, gibi hukuki işlemlere ilişkin araştırma ve savunma metinlerinin hazırlanması, 

Tescile hak kazanıldığında tescil belge ücretinin ödenerek tescil belgesinin müvekkile iletilmesi, 

Tescil edilen müvekkil markasına benzer olan yeni başvuruların bültende takip edilerek itiraz edilebilmesi için marka takip hizmeti sunulması,

Tescilli markaların 10 yıl geçerli olması nedeniyle yenileme süresi gelen markaların bildirilmesidir.