Patent Hizmetlerimiz

Patent, yeni ve faydalı olan sınai üretime uygun buluşlar için verilen bir koruma türüdür. Patentler teknik tarifnamesinde anlatıldığı haliyle tescillenerek 20 yıl süreyle koruma sağlar, geçerlilik süresi yıllık faydalı modeller için 10 yıldır. Tescil edilen Patent ve Faydalı modellerin yıllık ücretlerinin takibinin yapılarak süresi içerisinde yatırılması gerekmektedir. 


Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak patent başvurusu için buluşuğun tekniğin ve çalışma prensibini anlatmak üzere şekillerle desteklenen bir tarifname takımı oluşturulmalıdır. Tarifname takımı hazırlanması öncesinde sizden alınan bilgiler Tübitak zaman damgasıyla imzalanarak tarih bakımından önceliği kesinleşecek şekilde kaydedilmekte ve damgalı nüsha müvekkille paylaşılmaktadır. Patent ve faydalı model başvurularınızın teknik tarifnameleri Konya Patent tarafından maksimum gizlilik seviyesinde korunarak muhafaza edilir.

Konya Patent olarak Patent benzerlik araştırması, literatür taraması, tarifname takımı hazırlığı, patent firma analizleri ve raporlaması, izleme ve takip hizmetleri, araştırma raporuna görüş, inceleme raporuna görüş ve savunma hazırlanması, faydalı model ve patent dönüşümleri gibi uzmanlık gerektiren tüm patent hizmetlerini sunmaktayız. 

Patent başvurularında 2 ila 5 yıl arasında değişen uzun bir süreç olduğundan takip edilmesi gerekir. Türk Patent Kurumu tarafından gönderilecek bildirimlere süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacağından hak kayıpları oluşmaması için olağanüstü dikkat ve altyapı gerektiren tüm işlemler Konya Patent firmamız tarafından hassasiyetle yerine getirilmektedir. 

Konya Patent firmamız patentlerin uluslararası tescilleri için Uluslararası patent başvurusu (PCT), Avrupa Bölgesel işbirliği patentleri (EPC), Avrasya Patent İşbirliği (EAPC), Afrika Bölgesel Fikri Haklar (ARIPO), Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI), Körfez İşbirliği Patent (GCC) birlikleri üzerinden tescil süreçlerini deneyimli ekibiyle yürütmektedir. 

Patent haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda ve Patent ihlallerinde hukuki haklarınızı korumanız için deneyimli avukatlarımızın desteğini en uygun maliyetlerle sunuyoruz. 

Türkiye'de veya yurtdışında yapacağınız Patent tescilleriyle ilgili danışmanlarımızdan detaylı bilgi almak için 0332 60 60 789 ve bilgi@konyapatent.com.tr iletişim kanallarımızı kullanabilirsiniz.