Yeni Marka - Patent kanunu kabul edildi.

Yeni Marka - Patent kanunu kabul edildi.

Yeni Marka - Patent kanunu kabul edildi.

Yıllardır tasarı halinde bekleyen 6769 sayılı yeni Sınai mülkiyet kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edildi. 1995 yılında kabül edilen kamuoyunda Marka Patent kanunu olarak bilinen eski Kanun Hükmünde Kararnameden doğan ihtilaflar ve eksiklikler giderilmiş oldu. Bu kanunun gecikmesinde Çin modeli üretimin benimsenmesinin etkili olduğu fikri hakim. Yeni yasayla yurtiçinde yasal boşlukların doldurulmasının yanısıra, yabancı firmaların buluşlarını ülkemize taşıyarak patent koruması altına alması için uluslararası yasalara uyum sağlanması da amaçlanıyor. 

Peki yeni kanun neleri Beraberinde getiriyor?

- Başvurularda yayın süresi kısaltılarak tescil işlemlerinde belge alma sürecinin kısaltılması hedefleniyor.

- Marka ve Patentlerin etkin bir biçimde korunması için yapılan değişiklikler sayesinde 5 yıldan fazla sürede etkin kullanılmayan markaların iptal edilmesi   mümkün oluyor. 

- Marka bülten itirazlarında itiraz edilen marka sahibi tarafından markanın etkin biçimde kullanıldığına dair kanıt istenebiliyor. 

- Marka, Patent ve Endüstriyel tasarım ihlallerinde hapis ve para cezası getirilerek caydırıcı olması sağlanıyor. 

- Bir markanın lisans gerektirmeden birden fazla kişiye tescillenmesi asıl marka sahibinin muvafakat vermesi sayesinde mümkün olabilecek. 

- Patent başvurularında incelemesiz sistem kaldırılarak sistem tercihi yalnızca incelemeli olarak tercih edilebilecek.

- Belge alma süreçlerinin kısaltılması sayesinde patent müracaatları 2 yıldan az bir sürede belgeye bağlanabilecek. 

- Faydalı model belgesinin verilmesi kesin tescil anlamına gelmiyor, belge tarihinden sonra da itiraz süresi devam ediyor. 

- Faydalı model başvurularında yenilik kriteri getirilerek araştırma kapsamına alınarak aynı veya yakın benzer buluşların belgelendirilmesi engellenecek. 

- Moda ürünleri gibi sezonluk tasarımların koruma süresi kısaltılarak hızlı tescil alması sağlanacak. 

- Tasarımlarda herkes tarafından bilinen kamuya mal olmuş tasarımlar doğrudan reddedilerek itiraz gerekliliği aranmayacak. 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa sayesinde kurumun ismi de Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi. Yeni yasanın uygulama esaslarını belirleyecek yönetmeliğin kesinleşmesinden sonra kamu ve vekil firmalar tarafından kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalara başlanacak. 

 

"Yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Marpiva Patent adına ülkemizin sınai haklar alanında kalkınması için gereken tüm katkıyı yapacağımıza söz veriyoruz."

 

Sadık PARMAKSIZ
Marpiva Patent Genel Müdürü

Bu yazı tarihinde Sadık Parmaksız tarafından yayınlanmıştır.